Skip to content Skip to footer

Uitgeverij Hajefa is uitgever van spirituele en astrologieboeken waardoor mensen groeien, meer in hun kracht komen te staan en geïnspireerd worden om hun hart en passie kunnen te volgen om zo voluit te kunnen leven.

Heb je een boek geschreven, is het geen roman, is het wel spiritueel van aard en sluit het aan bij ons fonds en onze missie, stuur dan het manuscript naar ons op, dan kijken we graag of het iets is wat we zouden willen uitgeven. Graag per e-mail, als pdf of Word-document, naar [email protected]. Meestal krijg je binnen drie tot zeven dagen een reactie.

Hieronder vind je meer uitleg van René Argonijt, onze hoofdredacteur, over hoe je manuscript eruit dient te zien en uitleg over het proces als we je boek gaan uitgeven.


Van manuscript tot boek, door René Argonijt, hoofdredacteur

Inleiding
Wat ons betreft telt een boek minimaal 45.000 woorden. Minimaal. En meer is beter – tot rond de 100.000 woorden. Als je iets briljants hebt geschreven en het telt slechts 40.000 woorden, kun je het proberen, maar het moet het dan wel echt fantastisch zijn, willen we het overwegen. Verder is de layout van een manuscript niet erg belangrijk voor ons. Er is nog nooit een boek geweest dat we hebben uitgegeven zoals het eruitzag in Word. Besteed daar dus niet te veel tijd aan. En dan bedoel ik dus niet spelling en interpunctie. Besteed wel tijd aan het leesbaar maken van de tekst.

Een deugdelijke inhoudsopgave helpt ook, want ik verricht de eerste schifting in de manuscripten die binnenkomen, en ik lees niet ieder manuscript van voor tot achter. Ik kijk het in en lees stukken. Dus alles wat je kunt doen om je werk voor mij toegankelijk te maken, maakt dat ik er beter naar kan kijken. Meestal krijg je binnen een dag of drie een reactie. Als die positief is, sluiten we een overeenkomst, met handtekeningen en alles, en dan gaan we aan de slag. Er zijn dan feitelijk drie dingen die gedaan moeten worden: redactie, opmaak en drukken. Ik begin even achteraan: drukken doen we niet zelf, maar dit laten we doen door een drukker.

De opmaak van je boek
Opmaak is het gereedmaken van een boek voor de drukker. Bij de meeste boeken gaat daar een uur of tien aan werk in zitten. Sommige boeken, met veel plaatjes, sommen, grafieken, ingewikkelde bijlagen, of een heel problematische Word-opmaak, kosten meer tijd.

Redactie van de tekst
Redactie is het bewerken van een bestaande tekst. Wat het precies inhoudt, is afhankelijk van de tekst waarmee je begint en van degene die het bewerkt. Als ik een tekst bewerk, als redacteur, doe ik een aantal dingen: 

  • Ik verbeter de meest opvallende taalfouten.
  • Indien nodig vervang ik Vlaams woordgebruik door Nederlands woordgebruik. Van ‘met een dag geraakte ik terug thuis’, maak ik bijvoorbeeld: ‘na een dag kwam ik weer thuis’.
  • Ik maak de tekst vlotter en persoonlijker. Ik probeer de geschreven tekst zoveel mogelijk te laten ‘klinken’ alsof de auteur deze in een persoonlijk gesprek uitspreekt naar de lezer toe. Het woord ‘men’ vervang ik bijvoorbeeld altijd, en dan het liefst door ‘je’.
  • Ik check of alles wat beweerd wordt, zo beweerd kan worden. Als ik vind van niet, kan ik bijvoorbeeld voorstellen om een bronvermelding toe te voegen, of de zin te herschrijven. Het toevoegen van ‘naar mijn mening’ kan al een wereld van verschil maken. Soms zal ik ook voorstellen om gewoon iets anders te beweren.
  • Ik kijk daarnaast ook wat de tekst nodig heeft om nóg een stukje aansprekender te zijn. Het kan dan gaan om extra persoonlijke insteek of juist extra theoretische verdieping; soms ook om het weglaten van een stuk dat meer verwarring sticht dan verheldert.

Dit gebeurt altijd in samenspraak met de auteur. De filosofie van Hajefa is om onze auteurs in hun kracht te zetten, daarom probeer ik als tekstbewerker vooral te faciliteren, en niet te bepalen. De enige uitzondering hierop is als ik tijdens het werken aan de tekst stukken tegenkom die ik had gemist bij het beoordelen van het manuscript en die wij, als spirituele uitgeverij, echt niet kunnen publiceren. Denk dan aan teksten met een (onbedoelde) racistische, seksistische of anderszins discriminerende aard of toon. In de praktijk komen we ook hier altijd uit met de auteur. 

Contact en samenwerking
Contact tussen auteurs en mij vindt hoofdzakelijk plaats per e-mail, maar bellen en elkaar live spreken is zeker ook mogelijk. Met de meeste van onze auteurs heb ik echter heel prettig, zelfs innig, samengewerkt zonder hen ooit live te ontmoeten. In de meeste gevallen leg ik de door mij bewerkte tekst voor aan de auteur in vijf tot tien stukken – afhankelijk van het aantal hoofdstukken. In principe werk ik daarbij met ‘wijzigingen bijhouden’ in Word, maar als dit technische problemen oplevert voor de auteur, kan het ook anders.

De auteur heeft steeds de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen wijzigingen die ik heb aangebracht en die wijzigingen terug te draaien. Alleen als ik vind dat de tekst er echt aanmerkelijk slechter op wordt – bijvoorbeeld onduidelijk, taalkundig incorrect, arrogant, zelfingenomen, neerbuigend of overmatig negatief – zal ik dan een geluid van protest laten horen, maar het is dan nog steeds de auteur die bepaalt. 

De omslag en flaptekst
De flaptekst – dus de tekst op de achterkant van het boek – is een ander verhaal: deze tekst is deel van de omslag, de boekkaft, en die zien wij, als uitgever, als onze afdeling. Ik maak een flaptekst zoveel mogelijk in samenspraak met de auteur, maar mijn prioriteit is dat het boek zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd wordt én naar waarheid. Een boek waarin twintig I-Tjingteksten worden besproken, zullen we bijvoorbeeld niet aanprijzen als ‘een uitputtend overzicht van de I-Tjing’, ook niet als de auteur dat zelf wel vindt. Er zijn in onze ervaring zoveel positieve dingen te zeggen over de mooie boeken die we uitbrengen, dat het geen probleem is om een flaptekst te maken die een boek aanprijst als wat het werkelijk is; ‘een diepgaande, persoonlijke visie op het hart van de I-Tjing’ bijvoorbeeld.

Ook de vormgeving van de omslag is onze afdeling. Dat kan voor ons echt niet anders, omdat de omslag zo’n vitale factor is voor de verkoopbaarheid van een boek. Maar het is ook dan ons streven om te komen tot een omslag waar iedereen zich in kan vinden. Soms komt de auteur met een omslagvoorstel, en soms vinden we dat te gek. Soms ook niet. In de praktijk komen wij meestal met een voorstel, of meerdere voorstellen. Samen komen we er altijd wel uit. Voorop staat dat we een boek uitbrengen waar alle betrokkenen blij mee zijn, met een omslag waar alle betrokkenen blij mee zijn. 

Termijn van manuscript tot boek
Mijn redactiewerk bestrijkt in de regel een maand of drie. Het aantal uren dat in de redactie gaat zitten, varieert heel sterk. Sommige boeken hebben nauwelijks redactie nodig, terwijl er ook boeken zijn waar wel veertig uur aan redactietijd in is gaan zitten. Hoe snel we door de redactie-fase gaan is vooral afhankelijk van hoeveel tijd die ik er per week aan kan besteden en hoe snel de auteur blijkt te reageren op mijn bewerkingen. In de regel begin ik er ongeveer een halfjaar voor de geplande publicatiedatum aan. 

Twee maanden voor die datum moet de tekst af zijn. Dan maak ik een drukproef. Daar gaat een kleine week overheen. Die gaat dan naar de corrector. Een week of twee later leg ik de gecorrigeerde tekst, ter goedkeuring, voor aan de auteur. Sommige auteurs komen dan – helemaal geïnspireerd door het feit dat hun boek echt gaat worden uitgegeven – nog met een stuk half-affe tekst, of soms met hele nieuwe hoofdstukken, maar daar is het dan echt te laat voor. 

Aflevering boek
Vervolgens gaat alles naar de drukker. Als alles goed gemikt is, wordt er een paar dagen voor de publicatiedatum een pallet boeken bezorgd bij het Centraal Boekhuis, waarna het boek beschikbaar is voor de Nederlandse en Vlaamse boekhandels. Dan pinken Peter en ik weer een traantje weg, omdat we opnieuw een prachtig boek de wereld in hebben mogen helpen. En vervolgens gaan we aan de slag met het versturen van recensie-exemplaren.

0