Skip to content Skip to footer

Uitgeverij Hajefa werkt samen met Lire la Vie. Klachten over betaling, orderafhandeling, verzending of het geleverde product kunnen worden voorgelegd bij de klantenservice van Lire la Vie. Hier vind u meer informatie over de klachtenregeling van Lire la Vie

Indien u een andere klacht heeft dan kunt u deze duidelijk omschreven schriftelijk indienen bij Uitgeverij Hajefa, dit kan per post naar het vestigingsadres of per email naar [email protected]. Klachten worden binnen een termijn van twee weken afgehandeld. Binnen deze veertien dagen ontvangt u een antwoord op uw klacht of een ontvangstbevestiging van uw klacht met daarin de termijn waarop u antwoord kunt verwachten. 

Indien uw klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Eventuele geschillen die niet in onderling overleg tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan  Europees ODR-platform via https://ec.europa.eu/odr. Uitgeverij Hajefa zal binnen twee weken na uitspraak van de commissie de klacht conform de uitspraak afhandelen. Klachten en de correspondentie hierover wordt door Opleidingscentrum Ishtar zeven jaar bewaard.
0