Astrologieboeken

 

 

 

9789463310147.jpg  
Astrologie & Chinese geneeswijze
Pieter Slotboom
 
In dit boek worden de (westerse) astrologie en de Chinese geneeswijzen samengevoegd, waardoor het inzicht in de astrologische anatomie wordt vergroot. Deze combinatie biedt de mogelijkheid om zicht te krijgen op eventuele verstoringen van de gewoonlijk harmonische balans van energieën in het menselijk lichaam. Het is zeker geen medische verhandeling, het is...

 
   
 
9789463310123.jpg  
Maansknopen, lotsbepalers in de astrologie
Willem Simmers
 
Als je je verdiept hebt in de astrologie, dan heb je waarschijnlijk geleerd dat de Drakenkop (noordelijke maansknoop) werkt als de gecombineerde invloed van Jupiter en Venus, en de Drakenstaart (zuidelijke maansknoop) als die van Mars en Saturnus. Daarmee is de toon meteen gezet...

 
   
 
9789463310130.jpg  
Praktijkboek Klassieke medische astrologie
Oscar Hofman
 
Door de eeuwen heen is de geneeskunst altijd zeer nauw verbonden geweest met de ’hemelsche kunst’, de astrologie.  De oude methodes van de medische astrologie zijn dankzij de razendsnelle opkomst van de traditionele astrologie in onze tijd weer populair geworden en ze blijken in de praktijk nog steeds zeer effectief. De focus van dit boek ligt op deze praktijk. Met welke middelen kun je...

   
 
9789077677957.jpg  
Zielsgerichte Astrologie - Een sleutel voor het zich ontwikkelende zelf
Alan Oken
 
Met dit baanbrekende boek op het gebied van de esoterische astrologie biedt Alan Oken, uitgaande van de theosofische filosofie, Alice Bailey en de leringen van de oude wijsheid, een dynamische manier voor het duiden van de horoscoop, zodat het pad van de ziel naar innerlijke verlichting en uiterlijke vervulling wordt geopenbaard....

   
 
9789077677834.jpg  
Eclipsen in de astrologie
Willem Simmers
 
In dit boek wordt kort ingegaan op het ontstaan van eclipsen, de verschillende soorten eclipsen en wordt er uit de doeken gedaan wat eclipsen in astrologische zin betekenen. Hoe werkt een eclips uit in een individuele horoscoop of de horoscoop van een land, wat precies is de invloed van voorgeboortelijke (prenatale) eclipsen en voorgeboortelijke volle en nieuwe manen (lunaties)? Dit en nog veel meer tref je, geïllustreerd met veel voorbeelden, aan in dit boek dat daarmee uniek is in zijn soort.

Meer informatie...
   
 
9789077677766.jpg  
Ongeaspecteerd, Ongeaccepteerd
Atie Kaper
 
In dit boek laat de auteur zien dat ongeaspecteerde planeten in de horoscoop vaak ervaren wordt als een concentratie van energie, die zich op een specifieke manier uit en niet altijd begrepen wordt door de omgeving.Door haar jarenlange ervaring en met name door de persoonlijke gesprekken met haar cliënten is Atie Kaper steeds meer geboeid geraakt door dit onderwerp.Daarom heeft zij haar kennis en ervaring gebundeld en worden de kenmerken van ongeaspecteerdheid...

     
9789077677728.jpg  
Lunaren
Tineke Boogaarts
 
De Maan komt in haar rondgang door de dierenriemtekens eenmaal per maand terug op de positie van de Maan in onze geboortehoroscoop. De horoscoop die we van dat moment maken wordt een lunaar genoemd. Deze lunaar laat de tendensen zien voor de komende maand. De lunaar staat niet op zichzelf, de thema’s van de lunaar worden dikwijls al door onze geboortehoroscoop en/of solaar aangereikt.
 
Meer informatie...
   
 
9789077677704.jpg
 
De Plutoïden - Lichten van kosmische wijsheid
Saskia van Vliet
 
Vlak na de eeuwwisseling werd er nieuw licht geworpen op het ruimtelijk gebied rondom Pluto. Astronomische ontwikkelingen hebben door de ontdekking van nieuwe planeten ertoe geleid dat er binnen de astrologie een nieuw gebied te bestuderen is. Dit boek gaat over deze dimensie voorbij de baan van Neptunus.
 
Behalve Pluto zijn nu ook Huya, Varuna, Ixion, Quaoar, Haumea, Eris, Sedna, Orcus en Makemake medebewaarders van ons onderbewuste.
 
   
 
9789077677803_omslag_72_dpi.jpg  
Nieuwe bakens voor een nieuwe tijd
Het openen naar kosmisch bewustzijn, van Essentie naar Diamant
Monique Leurink
 
Een nieuwe aarde begint bij jezelf. Het ontdekken van de bakens van de eigen essentiële ontwikkeling is gekoppeld aan het omarmen van de waarden van de nieuwe tijd. In dit boek worden deze nieuwe waarden mede aangereikt, tegelijkertijd met een respectvolle revérence naar de oude waarden van een tijd die elke dag verder achter ons komt te liggen. Ze maken deel uit van een waardenpatroon dat vanuit een kosmische cyclus elke tweeduizend jaar verandert...

   
 
9789077677605.jpg  
Uurhoekastrologie - De kracht van voorspellende astrologie
Willem Simmers

De kracht van voorspellende astrologie is een standaardwerk voor eenieder die zich wil bekwamen in de uurhoekastrologie. Het neemt je stap voor stap mee in de wondere wereld van het voorspellen met astrologie en je doorloopt alle stadia, van beginner tot vergevorderde. Daarmee is dit het meest complete leer- en werkboek voor hen die zich willen bekwamen in deze kunst.
 
 
   
9789077677568.jpg

 

Mineure aspecten, een nieuwe kijk op de geometrie in de horoscoop
Marjolijn Cremers

Mineure aspecten verwijzen naar een innerlijke scholingsweg die Carl Gustav Jung het proces van de zelfverwezenlijking of individuatie noemde en die leidt naar zelfkennis, eigenwaarde en eigenliefde. Mineure aspecten geven weer welke kwaliteiten en creatieve potenties in de ontwaakte, bewust wordende en aan zichzelf werkende mens als uitzonderlijke vermogens of bepaalde begaafdheden vorm kunnen krijgen.
 
 
 
   
9789077677599.jpg

 

De zwarte maan in de kinderhoroscoop: Opvoeden in het Zicht van de Ziel - De twaalf paden van ontwikkeling
Carla Kerklaan
 
Elk kind heeft een eigen oorspronkelijke zielenkwaliteit en verwerft in de loop van zijn ontwikkeling een passende vorm, een persoonlijkheid, waarmee deze zielenkwaliteit kan worden uitgedrukt. In de mythe over Demeter, houdt zij het koningskind in het vuur om hem daarmee onsterfelijkheid te verlenen. Hiermee wordt verbeeld hoe Demeter voorkomt dat Demophon zich gaat hechten aan aangeleerd gedrag en hoe zij hem helpt oorspronkelijk te blijven.
 

Meer informatie...

  
 
   
9789062719457.jpg

 

Spirituele Astrologie
Carla Kerklaan
 
Dit boek beschrijft de werking van de zwarte lichten, de Zwarte Zon en de Zwarte Maan en gaat in op de werking van Pluto en het gelukspunt. Daarmee wordt de spirituele dimensie van de horoscoop zichtbaar gemaakt. De Zwarte Zon in de horoscoop geeft de verbinding met de kosmos weer, waardoor we kunnen ervaren dat alles één is. De Zwarte Maan geeft het oorspronkelijke intuïtieve weten weer, de wijsheid van de ziel.
 
 
 
 

 

9789062710218.jpg

 

Maansknopen, Zwarte Lichten en Familiepatronen
Carla Kerklaan
 
'Maansknopen, Zwarte Lichten en familiepatronen' is een uitbreiding van en vervolg op het eerder verschenen `Spirituele astrologie, de Zwarte Lichten', waarin de Zwarte Zon en de Zwarte Maan worden beschreven en uitgewerkt. Centraal staan de Maansknopen en de gecombineerde werking van de Maansknopenas, de as van de Draak en het Beest, de Zwarte lichten, de Maanfasen, het gelukspunt en de Mysterieplaneten.  


 
   
9789077677414.jpg
 
Pluto deel II - De evolutie van de ziel door relaties
Jeff Green
 
In voorspoed en tegenslag, tijdens ziekte en gezondheid, zullen jij en je partners elkaar telkens opnieuw tegenkomen, gedurende vele, vele levens, net zo lang tot jullie alle knopen hebben ontward. Er is gewoon geen ontkomen aan – je Ziel heeft relaties nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen.

 
     
 9789077677285.jpg  

Leven na verlies
Darrelyn Gunzburg

Rouw is uitputtend, complex en verwarrend; een altijd veranderend proces dat veel tijd vraagt. Toch is niemand echt voorbereid op de impact die dit proces op ons leven kan hebben. We houden onszelf voor dat de dood niet bestaat en dat het verdriet onze deur wel voorbij zal gaan. Er zijn twee dingen waar astrologie bij uitstek geschikt voor is: het beschrijft de aard en kenmerken van de persoonlijkheid, maar ook hoe de toekomst eruit zal zien.
 
     
 9789077677315.jpg  

Wat onthult jouw horoscoop - Alles over je karakter, relaties, studie- en beroepskeuze
Lea Manders
 
Kun je het niet laten om elke horoscoop die je in tijdschriften tegenkomt even door te lezen? Ben je geïnteresseerd in ván die kleine boekjes die alle kenmerken van jouw sterrenbeeld beschrijven? Dan wordt het tijd dat je kennismaakt met de echte astrologie, gebaseerd op jouw unieke persoonlijke gegevens: je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.
 
     
 9789077677278.jpg  

Astrologie als taal van de allesomvattende eenheid
Bert Esser

In dit boek komt Bert Esser tot de conclusie dat alle verbanden van de astrologie met andere disciplines geen toeval kunnen zijn, maar wijzen op een onderliggende eenheid van al het geopenbaarde in het heelal. Met een uitleg van het nulpuntveld laat de auteur zien dat de astrologie een taal van de allesomvattende eenheid is.
 
     
 9789077677292.jpg    
Pluto, planeet van de tijdgeest
Bettina Reijn

Dit boek beschrijft de gebeurtenissen en veranderingen in de geschiedenis vanaf 1930 en de manier waarop de verschillende generaties deze ‘mee-maken’. Op treffende wijze koppelt de auteur de heersende tijdgeest en generaties aan de beweging van Pluto door de dierenriemtekens. Op deze manier verklaart zij op astrologische wijze de verschillen tussen de diverse generaties en de ontwikkelingen in de wereld.

 

     
 9789077677230.jpg    
Astrologische Hulptechnieken
Dré Aukus
 
Astrologen gebruiken regelmatig bepaalde, soms minder bekende, technieken ter verfijning van de horoscoopduiding. Dré Aukes ontdekte door zijn werk in het astrologisch opleidingencircuit en via collega’s uit het vak dikwijls bepaalde hulptechnieken, die voor hem onbekend waren. Anderzijds hanteert hij sommige hulptechnieken zelf zo goed als dagelijks, terwijl zijn collega’s hier dan weer nauwelijks bekend mee zijn.
 
     
 9789077677216.jpg    
Het helen van Plutoproblemen
Donna Cunningham
 
Als je niet wilt veranderen, lees dit boek dan niet! Als je alles ter harte neemt wat deze schrijfster over Pluto te melden heeft, is het praktisch onvermijdelijk dat je tot zelfonderzoek overgaat. Als je het eenmaal gelezen hebt dwingt dit boek je als het ware om bepaalde aspecten van je leven te gaan veranderen.
Donna Cunningham geeft basisinformatie over het Plutonische type, legt uit hoe Pluto in de geboortehoroscoop kan uitwerken en laat zien hoe Plutonische problemen zich kunnen manifesteren.

     
 9789077677056.jpg    
Pluto, de kracht van je ziel
Hermine Merlijn
 
In dit boek wordt de werking van Pluto op zielsniveau en op persoonlijkheids-niveau beschreven. Ook wordt de werking van Pluto verbonden met patronen uit vorige incarnaties. Duidelijk wordt uitgelegd hoe paradoxaal en diepgaand Pluto in het huidige leven kan doorwerken. Pluto symboliseert zowel de levensdrift, als de angst om het aardse bestaan te verlaten. Per huis, teken en aspecten wordt beschreven wat de werking van Pluto’s’energie is in het huidige leven.
 
     
 9789077677179.jpg    
Neptunus, het twaalfde huis en Vissen - Het einde van de hoop, het begin van de waarheid
Maurice Fernandez
 
Welke betekenis hebben Neptunus, het twaalfde huis en Vissen en wat leert dit archetype ons over de aard van het bestaan en de redenen waarom we hier zijn? In dit meesterlijke werk tilt Maurice Fernandez de sluier van verwarring en geheimzinnigheid op die geleerden vaak hoofdbrekens heeft gekost bij het verklaren van deze invloeden. Begeef je op een ontdekkingsreis waarbij je de werkelijkheid van de astrologische invloed van Neptunus ontdekt, die ...


     
 9789077677162.jpg    
Incarnatie, de vier hoeken en de maansknopen
Melanie Reinhart
 
De vier hoeken van de geboortehoroscoop, de ascendant, de descendant, het MC en het IC, weerspiegelen de horizon en de meridiaan op het moment van geboorte en samen staan ze symbool voor het ‘stoffelijke kruis’ waarin we geboren worden. Deze symboliek beschrijft onze deelname aan de uiterlijke werkelijkheid en het verklaart ook hoe subtiele geloofs-structuren, levenshouding en omstandigheden ons innerlijk oriëntatiebesef beïnvloeden.
 
     
 9789077677094.jpg    
Handboek voor Combine- en Compositieduiding - Zielsverbanden in de relatiehoroscoop
Mona Riegger
 
De relatie-astrologie is door het gebruik van combine- en compositiehoroscopen wezenlijk verruimd en verdiept. Beide methoden baseren zich op het inzicht, dat bij de eerste ontmoeting van twee mensen het thema, waarmee zij in de loop van hun relatie tot een vergelijk zullen komen, allang vaststaat.

 
 
   
9789077677070.jpg  
Levensloopanalyse, leerboek voor secundaire progressie
Ernst Ott 
 
Secundaire progressies zijn bij uitstek geschikt voor het maken van een astrologische levensloopanalyse en het bekijken van innerlijke processen die zich gedurende een mensenleven kunnen voordoen.De aanleg en mogelijke ontwikkelingen, aangegeven door de geboortehoroscoop, liggen bij de geboorte min of meer vast. Deze vele ontwikkelings-mogelijkheden zijn sluimerend aanwezig, totdat ze door de progressies geactiveerd worden.

 
 
   
9789077677025.jpg  
Nieuw zicht op huiscuspen
Dré Aukes
 
Met Nieuw zicht op huiscuspen toont Dré Aukes aan dat de tekens op de huiscuspen belangrijke informatie oplevert bij de horoscoopduiding. Hij stelt dat een planeet in een teken bewuste behoeften laat zien, terwijl een huiscusp in een bepaald teken veeleer de onbewuste en meer subtiele drijfveren aangeeft.

 
 
   
9789080570078.jpg  
Keerpunt Cheiron - Wezen en Werking
Zane B. Stein

De Amerikaanse astroloog Zane B. Stein is een pionier op het gebied van onderzoek naar de invloed van de kleine planeet Cheiron. Dit hemellichaam, een komeet die ons zonnestelsel ooit ook weer zal verlaten, is pas ontdekt in 1977. Daarna zijn veel gerenommeerde astrologen hun praktijkervaringen gaan bijhouden met betrekking tot de aard en essentie ervan in de individuele horoscoop.

     
 9789062710355.jpg  

Klassieke Medische Astrologie
Oscar Hofman

Het eerste boek over klassieke medische astrologie wat in de westerse wereld wordt gepubliceerd. Omdat diagnose en behandeling direct op de horoscoop wordt gebaseerd kan medische astrologie worden gepraktiseerd door astrologen zonder medische kennis. Velen zijn door de methode in dit boek hersteld van kwalen waaraan reguliere artsen niets meer konden doen.

     
 9789062710256.jpg  

Astrologie als Ambacht - Klassieke Uurhoekastrologie
Martien Hermes

Sinds enige jaren beleeft de klassieke astrologie een comeback. Antieke en middeleeuwse bronnen worden door en voor astrologen vertaald en werpen een verhelderend en vernieuwend licht op de astrologische vakkennis. Kennis die leek verloren te zijn gegaan is herboren. Slechts deels overgeleverde en half begrepen terminologieën worden beter verstaan.

De uurhoekastrologie is een astrologisch specialisme dat zich specifiek richt op het beantwoorden van uiteenlopende vragen...